20% of in Chiang Mai, Akyra Manor Executive Chef


Akyra Manor Executive Chef
เรียนทำอาหารกับสุดยอดเชฟกระทะเหล็ก

Destination: Chiang Mai
ราคาเต็ม: 2,500 บาท/ท่าน
ราคา Privilege: 1,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดกิจกรรม:

สนุกและเพลิดเพลินไปกับคลาสเรียนทำอาหารสุดพิเศษที่โรงแรมอคีรา แมเนอร์ เชียงใหม่ เรียนรู้ศิลปวิทยาการอาหารอย่างใกล้ชิด จาก “ภูเบศวร์ ชูประคอง” Executive Chef เจ้าของดีกรีเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ผู้มากไปด้วยความสามารถในการรังสรรค์เมนูอาหารได้อย่างสวยงาม ทันสมัย และครีเอทีฟ

Terms & Conditions:

สามารถเลือกเรียนได้ทั้งคลาสอาหารไทยหรือคลาสอาหารอิตาเลียน
จำกัดจำนวน 2 ท่าน/คลาส

Booking Period: 1 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562
(ไม่สามารถใช้ได้ในวันอาทิตย์ และวันจันทร์)
Validity: 31 ธันวาคม 2562

Location:

22/2 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 9 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อทำกิจกรรม:
Line Official: @whereintheworld
Email: [email protected]