แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน
Where in the world @Chiang Mai

ห้องพัก Onsen At Moncham (ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม)
Type: Grand Terrace Suite

25,800 บาท /2 ท่าน บินตรงกับการบินไทย (ชั้นธุรกิจ)
19,000 บาท /2 ท่าน บินตรงกับสายการบินไทยสมายล์ (ชั้นประหยัด)

Terms & Conditions:

Offer include:

  • อาหารเช้า 2 ท่าน
  • รถรับส่งสนามบิน
  • ประกันภัยเดินทาง

Booking Period: วันนี้ – 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ: สำรองแพ็กเกจขั้นต่ำ สำหรับ 2 ท่าน/ สามารถใช้แพ็กเกจดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Location:

293 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

สำรองห้องพักที่:
Line@: @whereintheworld